پروژه سد مخزنی کانی سیب

پروژه سد مخزنی کانی سیب

این پروژه مربوط به سد مخزنی کانی سیب با هسته رسی مرکزی به ارتفاغ 68 متر و طول تاج 795 متر و بند بتنی انحرافی به ارتفاع 11 متر و طول 115 متر و همچنین کانال آب آور بادین آباد به طول 6 کیلومتر و جاده های دسترسی مربوطه می باشد.

پروژه سد مخزنی کانی سیب

hoshemin
ارسال دیدگاه